DLW mei 2015 VP GROOTHieronder mijn redactioneel in het mei-nummer van magazine De Linker Wang.

De ontevreden Henk en Ingrid zijn invloedrijk. Niet alleen de PVV consulteert hen. Ook VVD en CDA raadplegen dit denkbeeldige autochtone echtpaar stelselmatig. Idealen of principes? Prachtig misschien, maar ze zijn ondergeschikt aan de strijd om de kiezer. Zo verdwijnt moreel gezag en is populisme het gif geworden van de politiek. (meer…)

Advertenties

AmnestyKaars

Humanistisch voorman Boris van der Ham en een aantal van zijn medestanders maakten zich eerder deze week sterk voor de positie van atheïsten. In een groot aantal landen worden atheïsten vervolgd of gediscrimineerd. Van der Ham en het Humanistisch Verbond hebben een punt. Hun actie doet mij denken aan christenen die in actie komen tegen christenvervolging. Ook christenen worden in veel landen vervolgd en gediscrimineerd. Ook zij hebben een punt. (meer…)

united_israel_palestine_flag_2_by_bullmoose1912-d5w0p91Ruim 2100 Palestijnen werden deze zomer in Gaza gedood, overwegend burgers. Aan Israëlische kant vonden 64 militairen de dood. Elk slachtoffer is er één te veel en beide partijen dragen verantwoordelijkheid. Maar de getalsverhoudingen geven aan dat het gaat om een ongelijke strijd.

In 1967 begon Israël met de bezettingspolitiek en sindsdien noteren de Verenigde Naties talloze schendingen van mensenrechten. En dat vormt weer een voedingsbodem voor terreur en dreiging van Palestijnse kant.

Israël en de Palestijnen: het conflict is complex. Het is goed om oog te hebben voor het verhaal van beide kanten. De angst zit diep en de haat is groot. Nuchterheid is geboden en een oplossing is alleen mogelijk door het eerbiedigen van universele mensenrechten. Israël en de Palestijnen kunnen dat niet op eigen kracht. Internationale druk en hulp zijn nodig. (meer…)

amnestykaars1Onlangs schreef ik een column voor Protestant.nu. Met wat vertraging plaats ik hem nu ook op mijn weblog.

Christenen krijgen het steeds moeilijker in het Midden-Oosten. In veel Arabische landen waar vaak intolerante vormen van de islam aanwezig zijn, verslechtert hun situatie. De aanslagen op Koptische kerken in Egypte met veel dodelijke slachtoffers, zijn daarvan een dieptepunt. Hoewel ik zelf christen ben, beschouw ik deze gebeurtenis niet in de eerste plaats als christenvervolging maar als schending van mensenrechten. En dat is voor mij meer dan een definitiekwestie. (meer…)

127_ZWO-1Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking: een mond vol. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland bestaat er zelfs een afkorting voor: ZWO. Zelf maakte ik een aantal jaren deel uit van een ZWO-commissie. Deze commissie is nog steeds actief in mijn geloofsgemeenschap met onder meer het verkopen van Fairtrade producten en schrijfacties voor Amnesty International.

De ‘Z’ van ZWO staat voor Zending. Veel mensen denken hierbij aan ‘zieltjes winnen’ en het vergroten van het christelijke marktaandeel op de religieuze markt. Dat vind ik persoonlijk een te smalle en ook te platte gedachte. Ik zie het liever zo: christenen moeten hun godsdienst en hun kerk niet beschouwen als doelen maar als middelen. Het christendom en alle instituten en belijdenissen zijn van waarde, maar het is en blijft mensenwerk: pogingen om ‘het ultieme’ vast te leggen of te organiseren. Maar de Geest laat zich niet kooien. (meer…)

De onroerende zaakbelasting (OZB) moet een grotere rol spelen om te komen tot een solidaire en rechtvaardige maatschappij. Deze gemeentelijke belasting heeft een sterk progressief karakter: hoe duurder iemands huis, hoe meer hij of zij moet afdragen. Misschien is het een nieuwe slogan waard: ‘OZB? Blij mee!’.

Van de gemiddelde gemeentebegroting zal straks 60 procent besteed worden aan zorg, welzijn en inkomen. Dit komt doordat vanaf 2015 veel taken die nu door het rijk worden uitgevoerd de verantwoordelijkheid worden van de gemeenten. Denk aan de nieuwe participatiewet, jeugdzorg en awbz-zorg thuis. Maar de gemeenten krijgen tegelijk veel minder budget voor deze taken. Dat heeft ernstige gevolgen voor  mensen in kwetsbare posities. (meer…)

rechts_420x273Zelfverzekerd en met elan voert het CDA oppositie, schrijft Trouw (13 februari). De redactie van deze krant schroomt niet om de ontwikkelingen binnen de partij positief te duiden. Dat is terecht omdat de christen-democraten erin slagen een redelijk herkenbaar verhaal neer te zetten. Het CDA ontwikkelt zich verder als centrumrechtse oppositiepartij en verovert daarmee op langere termijn terrein terug op de VVD. Maar daarmee wordt het CDA nog niet de bestuurlijke middenpartij van voorheen. En voor het aantrekken van centrumlinkse kiezers lijkt het CDA al helemaal geen moeite meer te doen. De aansluiting met PvdA en GroenLinks lijkt verder weg dan ooit. (meer…)