De PvdA helpt samen met de VVD de kleine en kritische zendgemachtigden binnen ons omroepbestel om zeep. De partijen hebben afgesproken dat IKON, Human, de Joodse en Boeddhistische Omroep en ook andere levensbeschouwelijke zendgemachtigden vanaf 2016 geen geld en zendtijd meer krijgen binnen de publieke omroep.

Natuurlijk verdient het omroepbestel vernieuwing. De verzuiling is vaak nog maatgevend. Maar  gelukkig is er ook ruimte voor nieuwe omroepinitiatieven. Toch lijkt de willekeur hier te regeren. Zo mocht PowNed wel verder gaan, maar LLink niet, terwijl die laatste toch echt een stevige achterban had. Kennelijk bepalen een aantal hoge heren bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wat het publiek wenst en wat de gewenste veelkleurigheid is. (meer…)

Advertenties

PVV-kamerlid Martin Bosma wil Radio 2 verplichten minimaal 35 procent Nederlandstalige muziek te draaien. Een meerderheid in de Tweede Kamer (VVD, CDA, SP, SGP en PVV) steunde begin deze maand een motie van Bosma. Minister Van Bijsterveldt zegt hooguit een verzoek te willen indienen bij Radio 2. Vanuit de oppositie kwamen kritische geluiden. PvdA-kamerlid Sharon Dijksma noemde het ‘bizarre bemoeizucht’. Progressieve politici konden makkelijk scoren door zich af te zetten tegen het ‘rood-wit-blauw conservatisme’. Maar een echte discussie bleef helaas uit. (meer…)