Voor de website NieuwWij.nl werd ik als hoofdredacteur van magazine De Linker Wang geïnterviewd door redacteur Enis Odaci. Het gesprek ging over religie, spiritualiteit en politiek. Hieronder staat de link

http://www.nieuwwij.nl/interview/theo-brand-niet-zeker-of-cda-over-20-jaar-bestaat/

(meer…)

Advertenties

verzoening als voldoeningEen openbaar college over de klassieke betekenis van Jezus’ sterven (‘verzoening door voldoening’) vindt woensdag 1 april plaats in Zwolle, midden in de Stille Week. De avond wordt gratis aangeboden door AKZ+ voor theologische bezinning, een initiatief vanuit de theologische universiteiten in Kampen (gereformeerd vrijgemaakt) en Apeldoorn (christelijk gereformeerd) en VIAA, de gereformeerde hogeschool in Zwolle. Ik ben getriggerd, hoopvol gestemd en… verbaasd. Want vraagt de Stille Week voor Pasen niet eerder om meditatie en verstilling? (meer…)

Afbeelding van Maria met Jezus in de Aya Sofya moskee in Istanbul (eigen foto, 2006)

Afbeelding van Maria met Jezus in de Aya Sofya moskee, Istanbul (eigen foto).

Jezus was geweldloos terwijl Mohammed onder meer een legeraanvoerder was. Logisch dus dat de islam een bron is van terrorisme. Dit geluid klinkt steeds vaker. De zanger Daniël Lohues schreef er een column over in het Dagblad van het Noorden. Ook in Trouw klinkt dit geluid. Schrijver Caspar Visser ’t Hooft stelde in deze krant: “Moslims baseren hun geloof op de boodschap van een profeet die door veroveringen getriomfeerd heeft, christenen geloven in een God die zich heeft laten vernederen.” (meer…)

15_x_RAVEN-boekcoverDeze boekbespreking is gepubliceerd in De Linker Wang, juli 2014.

‘Mensen hebben geen boodschap aan een instituut dat als een pantser om hun levensstijl ligt. Ze glimlachen om de ethische normen van kerkelijke autoriteiten.’ Dat schrijft theoloog en predikant Klaas van der Kamp in zijn boek ‘Raven’. De titel verwijst naar de vogelsoort die in de Bijbel symbool staat voor vertrouwen (Lucas 12: 24) en voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden (Genesis 8: 6-7). In die geest verkent de auteur de kansen van christelijke kerken in seculariserend Nederland. (meer…)

wubbo ockels laatste tweetOnderstaande column schreef ik voor Protestant.nu en is daar gepubliceerd.

‘Er zijn veel religies die mensen samen krijgen, maar nooit alle mensen. De verschillende goden waarin mensen geloven, scheiden de mensheid juist in groepen. Dat heeft geleid tot conflicten en zelfs oorlogen. Deze religies zijn niet duurzaam. Maar als we in de mensheid geloven, zullen we geen conflicten meer hebben, omdat we één zullen zijn.’ (meer…)

Coverplaat_spelen_met_heilig_vuur_isbn_9789025903251_1_1370988002Onderstaande tekst – een bewerking en actualisering van een eerdere recensie van mijn hand in tijdschrift De Linker Wang – is gepubliceerd op Protestant.nu.

Naast instemming kreeg theoloog Ruard Ganzevoort veel kritiek op zijn essay ‘Spelen met heilig Vuur’. Vooral de ondertitel van Ganzevoorts essay riep veel reacties op: ‘Waarom de theologie haar claim op de waarheid moet opgeven’. Maar over welke waarheid gaat het dan? Ook in 2014 zal het debat doorgaan. (meer…)

Koos Koster en collega's in El SalvadorZendingsman Jan van Butselaar laat zich vaak kritisch uit over de IKON. Het is voor hem een terugkerend thema in de kolommen van het Christelijk Weekblad. Omdat de IKON in 2016 zal ophouden te bestaan, komt hij zelfs in een juichstemming (CW, 4 januari). Ik vind dat tamelijk gevoelloos en ook onterecht. De IKON is er niet om kerkmensen te bevestigen met radio en televisie voor “ons soort mensen”, maar om Bijbels geïnspireerd grenzen te verleggen en een kritische stem te laten horen. (meer…)