(Foto: Michael Beck. Bron: Flickr.com Creative Commons)

(Foto: Michael Beck. Bron: Flickr.com Creative Commons)

Deze overweging schreef ik voor het advents- en kerstnummer van ‘Gaandeweg’, uitgave van de Protestantse Gemeente Zwolle.

“Maria gelukkig prijzen betekent niet altaren voor haar bouwen, maar het betekent met haar de God aanbidden die het nederige aanziet en het uitverkiest.” Deze woorden komen van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) en staan in ‘Een thematisch dagboek’ met een groot aantal teksten van de bekende theoloog, samengesteld door Gerard Dekker. (meer…)

Advertenties

quote500Streven naar gelijkheid leidt tot middelmatigheid, betoogt Sebastien Valkenberg in Trouw (2 juni). Zijn verhaal onderbouwt hij met citaten van David Hume en Friedrich Nietzsche en laat zich lezen als een speech van een conservatief-liberale lijsttrekker: welwillende ondernemers hebben het nakijken door het nivelleringsfeestje van de PvdA. (meer…)

wereldbolletjeOnderstaand artikel schreef ik voor Protestant.nu.

Tussen de socialistische en de neoliberale utopie loopt een gulden middenweg. Is dat misschien het Rijnlandmodel? Of de overlegeconomie? Hoe deze middenweg precies loopt is onderwerp van voortdurende discussies. Ondanks de ontkerkelijking en de teloorgang van de confessionele (‘christelijke’) politiek, vind ik de christelijk-sociale traditie nog steeds een interessante inspiratiebron. Maar een radicale update is nodig wil het ideeëngoed zeggingskracht houden. (meer…)

De onroerende zaakbelasting (OZB) moet een grotere rol spelen om te komen tot een solidaire en rechtvaardige maatschappij. Deze gemeentelijke belasting heeft een sterk progressief karakter: hoe duurder iemands huis, hoe meer hij of zij moet afdragen. Misschien is het een nieuwe slogan waard: ‘OZB? Blij mee!’.

Van de gemiddelde gemeentebegroting zal straks 60 procent besteed worden aan zorg, welzijn en inkomen. Dit komt doordat vanaf 2015 veel taken die nu door het rijk worden uitgevoerd de verantwoordelijkheid worden van de gemeenten. Denk aan de nieuwe participatiewet, jeugdzorg en awbz-zorg thuis. Maar de gemeenten krijgen tegelijk veel minder budget voor deze taken. Dat heeft ernstige gevolgen voor  mensen in kwetsbare posities. (meer…)

‘De koning is een koopje’ schreef econoom Paul Teule eerder deze week op Joop.nl over de kosten voor het koningshuis: naar schatting 110 miljoen euro per jaar. Door allerlei economische en psychologische effecten verdienen de uitgaven zichzelf dik terug, aldus de econoom. Maar daarmee is niet alles gezegd. Het gaat ook om redelijkheid en fatsoen. (meer…)

Dienstbare politiek boekcoverBoekbespreking gepubliceerd in De Linker Wang, december 2012.

‘De staat is nooit neutraal. Zijn normatief ingrijpen in de samenleving is juist afhankelijk van de invulling die overheden aan hun taak geven.’ Dit citaat zou afkomstig kunnen zijn van socioloog Dick Pels, directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Maar schijn bedriegt. De woorden komen uit het boek ‘Dienstbare politiek’ van historicus en filosoof Roel Kuiper, Eerste Kamerlid namens de ChristenUnie en voormalig directeur van het wetenschappelijk instituut van deze partij. 

Kuiper schreef een bevlogen en gedegen boek. Wat iemand gelooft heeft gevolgen voor zijn of haar kijk op de wereld. Kuipers hart ligt bij ‘christelijke politiek’. Die kan volgens hem ‘geen imitatie zijn van liberale, conservatieve en socialistische politiek. Dan heeft ze geen eigen verhaal te vertellen’. Kuiper weet zijn verhaal juist op een aanstekelijke wijze over te brengen. De ondertitel verwoordt de essentie van wat volgens hem christelijke politiek is: een verantwoordelijke samenleving en een rechtvaardige overheid. (meer…)

CNV-voorzitter Jaap Smit doet op zijn weblog een dringende oproep. Werknemers, werkgevers en overheid moeten snel aan tafel om uit de verlamming van de crisis te komen. Het CNV is bereid om over de hele linie loonmatiging te accepteren maar wel onder een aantal keiharde voorwaarden. Hopelijk toont de FNV zich ontvankelijk voor deze constructieve opstelling van het CNV. (meer…)