verzoening als voldoeningEen openbaar college over de klassieke betekenis van Jezus’ sterven (‘verzoening door voldoening’) vindt woensdag 1 april plaats in Zwolle, midden in de Stille Week. De avond wordt gratis aangeboden door AKZ+ voor theologische bezinning, een initiatief vanuit de theologische universiteiten in Kampen (gereformeerd vrijgemaakt) en Apeldoorn (christelijk gereformeerd) en VIAA, de gereformeerde hogeschool in Zwolle. Ik ben getriggerd, hoopvol gestemd en… verbaasd. Want vraagt de Stille Week voor Pasen niet eerder om meditatie en verstilling? (meer…)

Advertenties
Afbeelding van Maria met Jezus in de Aya Sofya moskee in Istanbul (eigen foto, 2006)

Afbeelding van Maria met Jezus in de Aya Sofya moskee, Istanbul (eigen foto).

Jezus was geweldloos terwijl Mohammed onder meer een legeraanvoerder was. Logisch dus dat de islam een bron is van terrorisme. Dit geluid klinkt steeds vaker. De zanger Daniël Lohues schreef er een column over in het Dagblad van het Noorden. Ook in Trouw klinkt dit geluid. Schrijver Caspar Visser ’t Hooft stelde in deze krant: “Moslims baseren hun geloof op de boodschap van een profeet die door veroveringen getriomfeerd heeft, christenen geloven in een God die zich heeft laten vernederen.” (meer…)

Coverplaat_spelen_met_heilig_vuur_isbn_9789025903251_1_1370988002Onderstaande tekst – een bewerking en actualisering van een eerdere recensie van mijn hand in tijdschrift De Linker Wang – is gepubliceerd op Protestant.nu.

Naast instemming kreeg theoloog Ruard Ganzevoort veel kritiek op zijn essay ‘Spelen met heilig Vuur’. Vooral de ondertitel van Ganzevoorts essay riep veel reacties op: ‘Waarom de theologie haar claim op de waarheid moet opgeven’. Maar over welke waarheid gaat het dan? Ook in 2014 zal het debat doorgaan. (meer…)

Halleluja. Een complete ontregeling. Zo lees ik het Pinksterverhaal. God stortte zijn Geest uit over de mensen, zo vertelt de Bijbel ons. Een grote groep mensen spreekt onbegrijpelijke tongentaal. Ze zijn blij en staan in vuur en vlam. Een gezamenlijke piekervaring. Jezus is op dat moment definitief van het toneel verdwenen. Juist dan wordt zijn bevrijdende en verrassende impact voelbaar. (meer…)

In onze woonkamer hangt een aquarel aan de muur. Donkere wolken vullen het beeld. Met moeite dringt aan de rand van de wolken het licht door. Bescheiden maar niet te stuiten. ‘Licht breekt door’ heet het schilderij. Ik kreeg het van mijn vriend Harry. Na zijn overlijden verhuisde het schilderij van zijn huis naar het onze. (meer…)

Mensen uit de geloofsgemeenschap waartoe ik behoor (www.oosterkerk.nl) hebben een dagboekje geschreven voor de 40-dagentijd, de tijd van inkeer en reflectie tot aan Pasen. Dit jaar deden alle auteurs dat in de vorm van een brief. Zelf schreef ik een brief aan Jezus, naar aanleiding van het bijbelgedeelte over Jezus die door de duivel op de proef wordt gesteld (Lucas 4 : 1 – 13).

Lieve Heer,

Ooit werd u zwaar op de proef gesteld, zo gaat het verhaal. Veertig dagen lang in de woestijn. U was hongerig en verzwakt. En de duivel haalde alles uit de kast. Het was een enorme verzoeking voor u, zo begrijp ik. Mag ik daaruit opmaken dat niets menselijks u vreemd was?

Wanneer u als een onaantastbare godheid op aarde had rond gewandeld, was het immers een koud kunstje geweest. Maar dat was het niet! Toch doorstond u de langdurige en heftige beproeving. U koos niet voor macht en prestige, maar voor radicale dienstbaarheid.

Dit verhaal bevestigt naar mijn idee de geruchten die al snel rond gingen: u bent zeer diep verwant met de bevrijdende God van dat kleine nomadenvolk Israël. Die vreemde god die een Bondgenoot van mensen wil zijn. Hij die mensen redt en bevrijdt en kiest voor de kleinen en verdrukten.

Al die hoogheidtitels in de Bijbel over u zoals ‘Heer’, ‘Verlosser’, ‘Zoon van God’, mag ik die pas begrijpen in het licht van de weg die u gegaan bent? Geen hoge titels omdat u of de Vader religieuze exclusiviteit wilde claimen, maar omdat u koste wat kost vasthield aan liefde, gerechtigheid, humaniteit en compassie. Een weg door het donker naar het licht. Mag ik geloven dat u juist en uitsluitend om deze reden in de Bijbel ‘de weg, de waarheid en het leven’ genoemd wordt?

Met vriendelijke groet,

Theo Brand

Een nieuw Nederlands Christelijk Forum is in oprichting waaraan de Protestantse Kerk, de Rooms-katholieke Kerk en Pinkster- en Evangeliegemeenten deelnemen. Het forum moet een nieuwe impuls geven aan de oecumene. Dit zei Arjan Plaisier, voorman van de Protestantse Kerk, zondag in het RKK-programma Andersdenkenden.

Dit roept een aantal vragen bij me op. Wat bedoelt Plaisier met oecumene? Sinds 1966 bestaat de Raad van Kerken in Nederland. Wat voegt zo’n nationaal forum hieraan toe? En op mondiaal niveau bestaat sinds 1948 de Wereldraad van Kerken. Die laatste is volgens Plaisier een “eerbiedwaardig en in principe goed oecumenisch lichaam, dat een beetje aan slijtage onderhevig is.” (meer…)