Hoe kon het nu zo ontzettend mis gaan binnen GroenLinks? Waar ligt de oorzaak? Ik denk dat we terug moeten naar december 2010. Femke Halsema kwam met het nieuws dat ze ging stoppen als Tweede Kamerlid en partijleider. In haar souvereiniteit – volgens sommige partijleden vertoonde ze al een poosje ‘koninginnegedrag’ – koos Halsema zelf haar opvolgster uit: Jolande Sap. De media-aandacht bevestigde het beeld van een afzwaaiende koningin en een welhaast erfelijke troonopvolging. (meer…)

Advertenties

Hieronder het ‘Redactioneel’ dat ik schreef als eindredacteur van tijdschrift De Linker Wang voor het maart-nummer dat rond 2 maart verschijnt. Voor een proefabonnement of gratis proefnummer, kijk je op www.linkerwang.nl  

“Sesame Street vierde in 2009 het veertigjarig bestaan in de VS en Sesamstraat is nu ook 35 jaar op de Nederlandse televisie. Reden voor een tentoonstelling in Alkmaar die ik met vrouw en kinderen bezocht. De kleintjes vonden het prachtig: op de foto met Ernie en Bert, zitten in de auto van Tommie en kleding passen met Ieniminie. Ook werd de geschiedenis en filosofie van Sesamstraat laten zien. (meer…)

Kort voordat ze zich terugtrok als partijleider van GroenLinks, deed Femke Halsema een oproep aan de PvdA om te kiezen tussen enerzijds de ‘conservatieve’ SP en anderzijds GroenLinks en D66 als meer hervormings gezinde partijen. Terwijl de PvdA wel oppast om hierin een keuze te maken, suggereerde  Halsema vooral dat haar eigen partij aanleunt tegen D66. Achteraf bezien vind ik dit een nogal merkwaardige zwanenzang. (meer…)

Nu Femke Halsema vertrekt uit de landelijke politiek, valt haar veel lof ten deel. Dat is terecht. Met hart en ziel zette zij zich in voor GroenLinks en voor de publieke zaak. De verkiezingswinst in 201o was voor een belangrijk deel aan haar te danken. Ze liep voor de troepen uit, was kundig en soms briljant, maar had – zoals dat vaker geldt voor  persoonlijkheden – ook haar eenzijdigheden. (meer…)

Nuchterheid, diepgang en blijvende bezinning. Dat is nodig als het gaat om godsdienstvrijheid. Al te gauw worden vanuit gelovige of juist seculiere hoek stellingen betreden. Of anders komt een politieke partij wel in een forse spagaat door te gaan regeren met gedoogsteun van een beweging die godsdienstvrijheid aan zijn laars lapt. Een boeiende confrontatie tussen Femke Halsema en André Rouvoet laat zien dat het anders kan. (meer…)

De partijtop van GroenLinks wil een referendum, maar het partijcongres stemde afgelopen zondag tegen. Femke Halsema blijft zich inzetten voor een correctief referendum. En terecht. Het referendum is de afgelopen jaren een speelbal geworden van politieke partijen in plaats van een serieus instrument van burgers. Daar moet een einde aan komen. (meer…)

Met de verrassende switch in de PvdA-top maken de sociaal-democraten kans de grootste partij van Nederland te worden. Job Cohen heeft visie en gezag. Juist daar ontbreekt het aan binnen de gevestigde politieke partijen. Ook als het gaat om bijvoorbeeld religie in het publieke domein. Wat die kwestie betreft is het de vraag of Femke Halsema al helemaal klaar is voor deelname aan een kabinet Cohen. (meer…)