Dat was een leuke ontmoeting met Bas den Herder. Na een treffen op Twitter was ik door hem uitgenodigd voor een kop koffie. Bas is voorzitter van het Humanistisch Verbond afdeling Zwolle. Onze afspraak vond plaats in Hotel Wientjes, in de Hanzestad waar ik sinds 1993 met plezier woon. Het ging over onze ‘roots’, ons werk, inspiratie, humanisme, religie en politiek.

Aanleiding voor onze ontmoeting was een statement van de Zwolse humanisten bij de politieke besprekingen voor de vorming van een nieuw stadsbestuur. “We stellen vraagtekens bij de rol van de ChristenUnie,” zo Twitterde de Zwolse afdeling van het Humanistisch Verbond. Interessant! Wat zouden de bezwaren zijn?

De brief die ik op Twitter voorbij zag komen riep gemengde gevoelens bij me op. Enerzijds kon ik met bepaalde punten meevoelen. Zo denk ik liberaal over abortus en heb ik een hekel aan bekeringskrantjes. En ja, het door de gemeente gesubsidieerde Kerstevent moet inderdaad gericht zijn op verbinding en niemand uitsluiten.

Anderzijds vond ik de brief overdreven. Was het echt zo wereldschokkend dat de ChristenUnie als grootste politieke partij in Zwolle de informateur leverde? En dan de passage over de christelijke stichting Present die zou discrimineren omdat het van betaalde krachten verlangt dat zij betrokken zijn bij een kerk.

Stichting Present doet sociaal werk voor iedereen ongeacht afkomst, huidskleur, religie of geaardheid. Mensen in kwetsbare situaties zoals vluchtelingen krijgen steun van de stichting. Het gaat om waardevol sociaal werk dat anders zou blijven liggen. Hoort bij het steunen van particulier initiatief niet ook de erkenning dat organisaties hun werk vanuit een eigen inspiratie en kleur mogen doen? Overigens zou een vergelijkbaar initiatief vanuit het georganiseerde humanisme evenveel recht hebben op subsidie van de gemeente. Maar goed, dat is een ander punt en dat is nu niet aan de orde.

Mijn punt in het gesprek werd wel duidelijk: religie of conservatisme zijn niet per definitie een vijand van het humanisme, laat staan van humaniteit. Zoek waar mogelijk de verbinding en koester alle krachten in de samenleving gericht op gerechtigheid, vrede en duurzaamheid. Dat levert soms onverwachte bondgenootschappen op. Wat ik als progressief christen (betrokken bij de Oosterkerk en lid van GroenLinks) meevoel met de humanisten is dat religiekritiek belangrijk is. Maar doe het wel in alle redelijkheid met oog voor ook de positieve kanten.

Bas stond open voor mijn ideeën en stelde mijn inbreng op prijs. Ik ervoer openheid en relativeringsvermogen en ben onder de indruk hoe het Humanistisch Verbond in Zwolle luistert en in gesprek wil zijn met inwoners van de stad en belangwekkende thema’s aan de orde stelt.

En ja: zonder de stevige brief van de Zwolse afdeling had ik niet gereageerd op Twitter en was ik ook nooit uitgenodigd voor dit aangename gesprek. Leve het debat. En dank dus voor de koffie, Bas!

ik ben humanist