• Milieuklooster Stoutenburg
  • Interview met Giuseppe van der Helm
  • Studiedag vrijheid van onderwijs
  • De Palestijnse bevrijdingstheologie van Sabeel
  • Compassie als jaarthema op school
  • Nominaties Ab Harrewijn Prijs 2011
  • Ritueel slachten:  polderoplossing? 
  • Ruard Ganzevoort over homo’s, iPhone en Jezus
  • Queer levenslessen uit Spreuken 5

en zeer uiteenlopende bijdragen van onder anderen Hans Feddema, Jan van Dam, Andries Wijma en Margrietha Reinders. 

Gratis proefnummer? Kijk op: www.linkerwang.nl

Advertenties