De waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw bij Hattem op de Noord-Veluwe is vandaag – op 30 november – officieel in gebruik genomen door Annelies van der Kolk, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, en Gert Verwolf, dijkgraaf van Waterschap Veluwe. Als communicatieadviseur van het waterschap mocht ik de feestelijke ingebruikname van de door ons gebouwde waterkrachtcentrale organiseren. Dat gaf me voldoening omdat het een geslaagd feestje was met relatief veel publiciteit, maar ook vanwege de inhoud. 

De waterkrachtcentrale is uniek in zijn soort. Voor het eerst in lange tijd wordt in Nederland stroom opgewekt uit waterkracht bij zo’n laag verval. Het hoogteverschil is 2,5 meter. Een deel van het water wordt via een vijzel omlaag geleid. Door deze innovatieve techniek wordt elektriciteit opgewekt die voorziet in de energiebehoefte van ruim 43 huishoudens.

In Nederland speelt waterkracht nu nog een kleine rol, maar Rijkswaterstaat berekende dat waterkracht aan 10 procent van de elektriciteitsvraag in Nederland kan voldoen. Innovatieve projecten als deze leveren daaraan een zeer concrete bijdrage.  In de afgelopen eeuwen maakten bewoners van de Veluwe ook veel gebruik van energie uit waterkracht. Het glooiende landschap van de Veluwe bood altijd al mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de vele oude papier- en kopermolens langs de Veluwse beken. In die zin past de nieuwe waterkrachtcentrale in een rijke regionale traditie.

De bouw van de centrale is gefinancierd door de Provincie Gelderland in het kader van Actieplan Recessie 2009-2010 en is mede mogelijk gemaakt door subsidie uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) van het ministerie van Economische Zaken.

Als medewerker van Waterschap Veluwe ben ik er trots op wat wij presteren op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Niet alleen in het watersysteem in de openbare ruimte, zoals bij de waterkrachtcentrale, maar ook – en misschien nog wel veel meer – in onze sector waterzuivering.  Zo is de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Apeldoorn één van de meest innovatieve van Nederland waarbij het zuiveren van rioolwater (en ook ander slib) dankzij nieuwe technologie geen energie meer kost maar juist veel energie oplevert. Zo  ontwikkelt het waterschap zich als energieproducent. 

Met overtuiging en plezier werkt Waterschap Veluwe aan doelstellingen om CO2-uitstoot tegen te gaan en duurzame ontwikkeling in de praktijk te brengen. Ook andere waterschappen doen dat, maar op de Veluwe lopen we beslist voorop. En dat inspireert.

Zie ook: http://www.destentor.nl/regio/veluwenoord/7717538/Stroom-uit-stromend-water.ece. En kijk eens op www.veluwe.nl

Advertenties