De ChristenUnie wil verkeersboetes maar ook de eigen bijdrage in de zorg inkomensafhankelijk maken. Ook denkt de partij ondogmatisch over hypotheekrenteaftrek en lastenverzwaring voor de rijken. De ChristenUnie onderscheidt zich van het CDA door voluit een christelijk-sociaal geluid te laten horen. De partij lijkt beter in een links kabinet te passen dan D66.

Tegelijk stelt – het van oudsher linksige – D66 zich steeds rechtser op als het gaat om sociaal-economische kwesties. Zo juicht de partij van Pechtold de versoepeling van het ontslagrecht toe en moet de eigen bijdrage in de zorg omhoog zonder fundamenteel met inkomensverschillen rekening te houden. De democraten onderscheiden zich met de slogan ‘Ja Anders’ vooral van de VVD ten aanzien van een tolerant levensgevoel en een kritische internationale politiek.  

In het islamdebat neemt de ChristenUnie een positie in die naadloos aansluit bij de PvdA. Rouvoet speelt nimmer in op de onderbuik van xenofobie en opgeklopte moslimangst. Dat gebeurt wel bij het zwaardere broertje van de ChristenUnie, de SGP. Ook het CDA – als de ultieme burgerlijke middenpartij altijd op zoek naar zoveel mogelijk stemmen – is daar niet geheel ongevoelig voor.

Wel vormen abortus, euthanasie en homoseksualiteit een struikelblok voor de ChristenUnie als de partij samenwerking zoekt met PvdA, GroenLinks en de SP. Maar als de partijen kunnen afspreken dat rond deze kwesties de – tamelijk liberale – status quo gehandhaafd blijft, kan de ChristenUnie een waardevolle bijdrage leveren aan een sociaal kabinet. Wat betreft abortus is overigens een beleid mogelijk waarin de keuzevrijheid van de vrouw en het zoveel mogelijk terugbrengen van het aantal abortussen doelstellingen kunnen zijn die elkaar niet uitsluiten. Dit bewees PvdA-staatssecretaris Jet Bussemaker.

Maar de echt grote kwesties gaan over economie en eerlijk delen. Kijk naar de wilde plannen van verschillende ambtenarengroepjes. De sociale welvaartsstaat die we in Nederland kennen, verdient modernisering maar geen uitverkoop.  Dat vraagt om politieke evenwichtskunst met een sociaal hart. De ChristenUnie lijkt daar per saldo wat beter voor uitgerust te zijn dan D66.

De grote vraag blijft natuurlijk of een centrumlinks kabinet überhaupt mogelijk zal zijn na 9 juni. Als dat zo is, bestaat er een kans dat zowel Rouvoet, Pechtold als Halsema gaan meehelpen om – onder leiding van de PvdA en aangevuld met het CDA – een veelkleurige centrumlinkse regering tot stand te brengen. Dat zou een unicum zijn. Maar misschien toch minder gek dan je op het eerste gezicht zou denken.

Advertenties