De vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB stapt uit de Raad van Kerken.  “Gedwongen, lijkt het,” schrijft de vrijzinnige theoloog Anne van der Meiden op zijn website. En hij noemt dat ‘beschamend’. Maar…  is de NPB echt een martelaar van de vrije geest? En mag de Raad van Kerken geen grondslag hebben?  

Over de naar schatting vijfduizend leden tellende NPB schrijft hij:  “Ze krijgen geen volwaardige plaats in de Raad. Vanaf het begin van de Raad in 1968 waren ze erbij betrokken. Kan niet meer, want de geesten van de volwaardige orthodoxie zijn kennelijk een zuiveringsactie begonnen. We moeten weer zo nodig belijden, vinden ze: ‘De Heer Jezus Christus als God en Heiland, overeenkomstig de Schriften’.” Tot zover het citaat van Anne van der Meiden.

De NPB heeft zelf besloten de Raad van Kerken te verlaten. Ik vind dat jammer. Een vrijzinnige inbreng binnen de oecumene is van groot belang. Voor andere vrijzinnige kerkgenootschappen, zoals de Remonstranten en Doopsgezinden, is de gronslag van de Raad van Kerken geen belemmering. Wat beweegt de NPB dan om op te stappen?

De socialistische wereldbond verwacht ook dat de aangesloten partijen een socialistische grondslag onderschrijven. En de vegetarische wereldbond verbindt alleen lidorganisaties die het eten van vlees tegengaan. Een vegetarische grondslag dus. En zo heeft de Raad van Kerken in Nederland een christelijke grondslag. En hoewel misschien wat archaïsch geformuleerd, de grondslag biedt ruimte aan de vrijzinnigheid. 

Als Raad van Kerken heb je een grondslag. Daarin staat iets over God,  over Jezus en over de Bijbel. Maar zonder zaken dicht te timmeren en door zoveel mogelijk open te laten. Wie echt vrijzinnig is, onderschrijft die grondslag in de wetenschap dat je met andere kerken een gezamenlijke basis nodig hebt waaraan je altijd ook je eigen draai kunt geven. 

Ik interpreteer de grondslag van de Raad van Kerken bijvoorbeeld zo: “Als we iets over God zeggen, springen vooral de bijbelverhalen over Jezus in het oog.” Mijn interpretatie zal misschien tot discussie leiden, maar ik word niet de tent uitgejaagd. Maar de NPB lijkt dogmatisch te zijn in haar vrijzinnigheid. En plaatst zichzelf buitenspel. Jammer.

Hier de link naar de column van Anne van der Meiden: http://www.annevandermeiden.nl/beschamend%20maart%202010.html.

Advertenties